ניודאיקה

'ניודאיקה' זו 'יודאיקה חדשה' - אומנות יהודית בגרפיקה ממוחשבת. הכתובה מסמלת את הרצון לבנות עתיד משותף, היא מסמלת את מיסוד הקשר וההתחייבות ההדדית לאהבה, לאחוה ולכבוד. משהו שיש בו את תמצית הזוגיות. הכתובה המעוצבת עבורכם ב'ניודאיקה' מותאמת לכם ולפי רצונכם. את התוכן המילולי של הכתובה אתם קובעים - מסורתי או שוויוני.